Disclaimer

Deze website wordt beheerd door PURATOS NV, Industrieweg 1, 4762 AE Zevenbergen, Nederland.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Deze website is enkel bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden en wordt beheerst door het Nederlands recht. Voor alle geschillen die uit het gebruik van de website zouden kunnen voortvloeien zullen enkel de rechtbanken van Breda bevoegd zijn.

Privacy Statement:

Puratos is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haarklanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Wij respecteren dan ook de privacy van elke bezoeker aan deze website. Wij nemen alle technische veiligheidsmaatregelen in acht om de persoonsgegevens te beschermen. Indien er ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen toch persoonlijke gegevens verloren zouden gaan of onrechtmatig verkregen zouden worden door derden wijst Puratos hier elke verantwoordelijkheid voor af. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe deze gegevens gebruikt worden.

Persoonlijke informatie:

Bij bezoek aan deze website kan er naar uw persoonsgegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier of bij uw verzoek tot het maken van een afspraak. Deze gegevens worden ALLEEN door Puratos en aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt en worden NOOIT gedeeld met derden. Alle persoons- en overige gegevens, die u via deze website verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld (conform de in Nederland per 1 september 2001 van toepassing zijnde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die wij over u hebben en indien gewenst kan u deze informatie aanvullen, verbeteren of laten verwijderen.
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.
Puratos N.V., waarvan deze site een onderdeel is, legt uw klantgegevens vast wanneer u in het kader van productafname contact heeft met Puratos N.V.

Online communicatie:

Wij maken gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt middels de website, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Wij adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de website te sturen. Indien u er voor kiest om berichten via de website te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Puratos en andere websites:

Op deze website treft u een aantal links aan, welke doorverwijzen naar andere websites. Puratos is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan.
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie:

In sommige gevallen zullen wij gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Cookies:

Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde "cookies". Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de website vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen. Hier kunt u bekijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Wijzigingen:

Wij behouden het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

DISCLAIMER:

De op de website getoonde informatie wordt door Puratos met zorg samengesteld en wordt louter voor informatieve doeleinden aangeboden. Er wordt echter geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Puratos uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites. Alle gegevens op de website, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal,(handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Puratos en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De inhoud van de website mag slechts worden gebruikt voor niet commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder vooraf de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Puratos.