Disclaimer

Deze website wordt beheerd door PURATOS Nederland BV, Industrieweg 1, 4762 AE Zevenbergen, Nederland.

Waar gaat dit beleid over?

Dit beleid heeft betrekking op de persoonlijke data die we van u verwerken. Dit beleid is niet van toepassing op anonieme of bedrijfsdata.

Wie verwerkt uw persoonlijke data?

Wij zijn Puratos Nederland B.V. gevestigd op Industrieweg 1 te Zevenbergenen geregistreerd onder K.v.K. nummer 67383793, telefoonnummer 0168-326260, e-mail nederland@puratos.com.
Wij zijn de ‘controleur’ voor het verwerken van uw persoonlijke data.

Wat verwachten we van u?

We verwachten dat u enkel uw persoonlijke gegevens met ons deelt. Wanneer u ook persoonlijke data van anderen met ons deelt, verzeker uzelf er dan van dat u hiertoe gerechtigd bent. 

We verwachten ook dat de persoonlijke data die u deelt correct is en dat wanneer deze wijzigt u ons daarvan op de hoogte stelt.  

Waarom verwerken we uw persoonlijke data?

De doeleinden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van de wijze waarop u met ons in contact bent gekomen. 

Via bezoek aan onze website
• We verwerken informatie over uw gebruik van onze website t.b.v. het meten van uw voorkeuren en verbetering van onze website. We refereren aan ons cookiebeleid (http://www.puratos.nl/nl/cookies.jsp) voor meer informatie hierover. 

U heeft ons gecontacteerd (bijv. door het invullen van een contactformulier of door het sturen van een e-mail aan ons) 
• We verwerken uw persoonlijke gegevens t.b.v. de verwerking van uw verzoek (bijv. voor informatie, inschrijven voor nieuwsbrief, klacht, etc. ). Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 
U heeft een persoonlijk account binnen onze website of neemt producten/services van Puratos af.  
• We verwerken uw persoonlijke gegevens t.b.v. klantbeheer gebaseerd op een wederzijds contract. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen we dit niet uitvoeren.
• We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden van onze producten/diensten. We geloven dat het belangrijk is u, als onze klant, op de hoogte te houden van onze producten/diensten. De verwerking kan ook een profielsamenstelling omvatten. Dit heeft geen effect op u, behalve dat het kan leiden tot het aanbieden van gepersonaliseerde content en aanbiedingen die in uw voordeel zijn. Indien u hier niet van gediend bent, kunt u hier bezwaar tegen maken (zie artikel 8 hieronder).

In alle gevallen
• Kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken t.b.v. management van nakoming en geschillen (bijv. Preventie van onwettige activiteiten, preventie of misbruik van Puratos´middelen, verdediging van juridische claims).
• We kunnen uw gegevens anonimiseren voor onderzoek  en ontwikkeling (bijv. voor verkoopstatistieken, marktanalyses, productontwikkeling, etc.). Binnen de Puratos groep geloven we dat onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot versterking van de klantervaring, productverbetering en innovatie, die betrokkenen (zoals klanten, distributeurs, leveranciers en eindconsumenten) kunnen helpen. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens hiervoor is geen vereiste en u kunt hiertegen bezwaar maken (zie artikel 8 hieronder). Research & development kan profilering omvatten. Alle identificerende elementen als naam, adres, etc. zullen hieruit verwijderd worden. Deze profilering heeft geen effect op u, behalve dat dit proces zou kunnen leiden tot een verbeterde klantervaring, productverbetering en innovatie, dat weer een voordeel voor u is. 
• Puratos NV kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor management en onderzoek. Wij geloven dat dit nodig is voor efficientie, consistentie en continuiteit van de Puratos´activiteiten en ten behoeve van de klantervaring, productverbetering en innovatie. Het beschikbare stellen van uw gegevens hiervoor is niet verplicht en u kunt dan ook bezwaar maken hiertegen (zie artikel 8).
• Kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor direct marketing van onze producten/diensten of die van andere bedrijven die onder de Puratos groep vallen, er van uitgaande dat u toestemming hiervoor geeft.  

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven die binnen de Puratos Groep vallen, met bedrijven die uit onze naam (e-)mailings versturen (ook wel verwerkers genoemd), met wetenschappelijke instituten t.b.v. onderzoek, met derden wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn, met onze commerciële partners en met politie of andere gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek.

Worden uw gegevens buiten de EU gebruikt?

We kunnen uw gegevens delen met landen buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Dit zal enkel gebeuren bij geschikte vrijwaring (adequate besluitvorming en/of standaard data bescherming clausules van de Europese Commissie). Als u een kopie wenst van geschikte vrijwaring, kunt u ons contacteren via bovenstaand adres (artikel 2) of via Nederland@puratos.com.

Hoe lang worden uw gegevens behouden?

Uw gegevens worden bewaard zolang als u met ons in contact bent (bijv. aanvraag informatie, aankoop van producten, aanmelding nieuwsbrief) tot max. 10 jaar na beëindiging van deze relatie.

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons contacteren om de volgende rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de betreffende wetgeving: 

• Terugtrekking van uw goedkeuring voor het verwerken van uw persoonlijke data, er van uitgaande dat dit initieel door u goedgekeurd was. 
• Toegang tot of correctie, verwijdering of restrictie van uw persoonlijke gegevens. 
• Bezwaar maken voor gebruikmaking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden of onderzoek (bijv. t.b.v. ontwikkeling en verbetering van onze producten/diensten).
• Inzag in gebruiksdoeleinden van uw persoonlijke gegevens. 

U kunt al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via bovenstaand adres (artikel 2) of via Nederland@puratos.com.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de databescherming autoriteit.