Wijzigingen assortiment door nieuwe warenwetbesluit Meel en brood

13 jan. 2022

Nieuws

Om de consumenten eenduidiger en transparanter te kunnen informeren omtrent de vele soorten brood, is de warenwetbesluit Meel en Brood aangepast. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee in de samenstelling van een aantal van onze producten alsook voor de benaming die u richting de consument moet hanteren. 

In bijgevoegd schema kan je de wijzigingen terugvinden in ons assortiment.

 Mocht u alsnog vragen hebben, vraag het uw Puratos contactpersoon.