Privacy policy

Version 1.2, valid from 1st September 2020.

1. Waarover gaat het privacybeleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verwerken van u als natuurlijk persoon. Dit beleid is niet van toepassing bij de verwerking van anonieme gegevens of bedrijfsgegevens. 

2. Wie verwerkt uw persoonlijke data?

We zijn Puratos, gevestigd op Industrielaan 1, 4672AE Zevenbergen en geregistreerd in het register van legale ondernemingen onder het kvk-nummer 67383793, telefoonnummer +31 168 326 260, e-mail nederland@puratos.com.

Wij staan in voor de ‘controle’ van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

3. Wat wordt er van u verwacht?

We verwachten dat u enkel persoonlijke gegevens van uzelf communiceert naar ons. Als u ook persoonlijke gegevens 
over andere mensen aan ons communiceert dient u er zeker van te zijn dat u bevoegd bent om dit te doen.

We verwachten dat de persoonlijke data die u naar ons communiceert correct is en dat u ons informeert indien deze gegevens 
zouden veranderen.

4. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken hangt af van hoe u met ons in contact komt.

U surft op onze website

 • We verwerken informatie over het gebruik van onze website, om zo uw keuzes te kunnen onthouden en onze website te beheren en verbeteren. We verwijzen naar onze cookie policy voor meer informatie.

U contacteert ons (vb. door het invullen van een formulier op onze website, door ons een e-mail te sturen...)

 • We verwerken uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en beheren. (vb. een informatieaanvraag, inschrijven op onze nieuwsbrief, klacht). Dit proces is gebaseerd op uw toestemming.

U maakt een persoonlijke account aan op onze website

 • We verwerken uw persoonlijke gegevens voor klantenbeheer, gebaseerd op de performantie van de overeenkomst waarvan u deel uitmaakt.  Zonder deze persoonlijke gegevens kunnen we deze overeenkomst niet uitvoeren.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing van onze producten/diensten, gebaseerd op onze legitieme belangen. We vinden het belangrijk om u als onze klant op de hoogte te houden van onze producten/diensten. Deze verwerking kan bestaan uit het opmaken van een profiel. Het opmaken van een profiel heeft geen gevolgen voor u, behalve dan dat deze verwerking kan leiden tot een verbeterde klantervaring en aanbiedingen op maat, wat een voordeel is voor u. De voorziening van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U schrijft zich in voor een activiteit van Puratos
 • We kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer u zich inschrijft voor een activiteit van Puratos (bijv. Een evenement, een workshop of een webinar) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om deze activiteit te organiseren. We kunnen dit doen in samenwerking met commerciële partners met wie we uw gegevens kunnen delen op basis van hun gerechtvaardigd belang om te weten wie zich registreert.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor direct marketing van ons bedrijf op basis van onze legitieme belangen. Wij vinden het belangrijk om u als klant op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze verwerking kan bestaan ​​uit het aanmaken van een profiel. Het aanmaken van een profiel heeft geen gevolgen voor u, behalve dat deze verwerking kan leiden tot een verbeterde klantervaring en aanbiedingen op maat, wat een voordeel voor u is. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor dit doel is niet verplicht en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).                                                                      
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor het beheer van compliance en geschillen (bv. preventie van onwettige activiteiten, preventie van misbruik van de middelen van de Puratosgroep, verweer tegen rechtsvorderingen).
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens anoniem maken en gegevens samenvoegen voor onderzoek en ontwikkeling, gebaseerd op onze legitieme belangen (bv. statistieken over verkoop, marktanalyse, ontwikkeling van producten/diensten). Binnen de Puratos groep geloven we dat onderzoek en ontwikkeling kunnen leiden tot een verbeterde klantervaring, verbeterde producten en innovatie, wat de bij onze producten/diensten betrokken personen (klanten, distributeurs, leveranciers en eindklanten) zal helpen. De voorziening van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder). Onderzoek en ontwikkeling kunnen bestaan uit het opmaken van een profiel. Alle identificatiegegevens, zoals naam, adres ... kunnen worden gebruikt. Het opmaken van een profiel heeft geen gevolgen voor u, behalve dan dat deze verwerking kan leiden tot een verbeterde klantervaring, productverbetering en innovatie, wat een voordeel is voor u.
  • Puratos NV kan uw persoonsgegevens ook beheren als verwerkingsverantwoordelijke, op groepsniveau, voor wereldwijd beheer en onderzoek, gebaseerd op zijn legitieme belangen, die van de andere entiteiten van de groep en hun belanghebbenden. We geloven dat dit nodig is voor de efficiëntie, consistentie en continuïteit van de activiteiten van de Puratos groep en voor de verbetering van de klantervaring, productverbetering en innovatie, wat de bij onze producten/diensten betrokken personen zal helpen en uiteindelijk zal bijdragen tot het veiligstellen en bevorderen van de economische, commerciële en financiële belangen van de Puratosgroep. De voorziening van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie artikel 8 hieronder).
  • We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketing van onze producten en diensten, en de producten en diensten van andere bedrijven binnen de Puratos Group, gebaseerd op uw toestemming, in de mate waarbij u ons deze toestemming geeft.

5. Met wie worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die deel uitmaken van de Puratos-groep, aan bedrijven die in onze naam en voor ons persoonsgegevens verwerken (zogenaamde 'verwerkers'), aan wetenschappelijke instellingen in het kader van onderzoek, aan derden wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, aan onze commerciële partners (bv. bij het organiseren van een gezamenlijke activiteit), en aan de politie of gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek indien zij gerechtigd zijn om de persoonsgegevens op te vragen.

6. Worden uw persoonlijke gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorzenden naar landen buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten. Elke doorzending zal gebaseerd zijn op passende waarborgen (adequaatheidsbesluit en/of modelbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie). Wilt u weten hoe u een kopie van de passende waarborgen kunt verkrijgen, dan kunt u met ons contact opnemen op het bovenvermelde adres (artikel 2) of via nederland@puratos.com

7. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u in contact bent met ons (vb. u vraagt informatie, koopt onze producten, registreert voor onze nieuwsbrief...) en tot maximaal 10 jaar na het beëindigen van deze relatie.

8. Wat zijn uw rechten?

U kunt ons contacteren om onderstaande acties te ondernemen, in overeenkomst met de voorwaarden die bepaald zijn in de wetgeving van toepassing:

 • Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvankelijk op uw toestemming was gebaseerd.
 • Toegang vragen tot, of elke correctie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens. 
 • Bezwaar neerleggen tegen elke direct marketing en/of onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze producten.
 • De draagbaarheid opvragen van uw persoonlijke gegevens die u aan ons gecommuniceerd heeft.

U kunt een aantal van deze rechten uitvoeren via de instellingen in uw persoonlijke account bij ons (indien u over een dergelijk persoonlijk account beschikt).

U kunt al deze rechten uitvoeren door ons te contacteren op bovenstaand adres (artikel 2) of via nederland@puratos.com.

U heeft ook het recht om een klacht neer te leggen bij de authoriteit voor gegevensbescherming.