Als bedrijf zijn we ons bewust van de invloed die we hebben op het milieu. Bovendien willen we een verantwoordelijke rol spelen in de wereldwijde uitdaging van de klimaatverandering. In de voedingssector worden we rechtstreeks geconfronteerd met de impact op basisingrediënten en de biosfeer. Terwijl Puratos er naar streeft te groeien, verzekert het ook een vermindering van de ecologische voetafdruk. Enerzijds door het gebruik van kwaliteitsvolle producten die het milieu respecteren, anderzijds door de uitstoot van broeikasgassen, de hoeveelheid afval en de waterconsumptie te verminderen.

Op weg naar een meer duurzame bedrijfsvoering

Puratos gelooft in de nood aan duurzaamheid en is zich bewust van de impact van zijn activiteiten op de gemeenschap en het milieu. We investeren daarom uitgebreid in oplossingen voor energiebesparing, terugwinning van energie en afvalverwerking.

We streven ernaar de impact van onze bedrijfsactiviteit te minimaliseren. Niet enkel in termen van productontwikkeling, maar door ons volledige bedrijfsproces heen, inclusief het aankopen van grondstoffen, verpakken, opslaan, verzenden en leveren. Deze betrokkenheid is gebaseerd op onze eigen overtuiging en weerspiegelt wat onze klanten en consumenten verwachten van een wereldwijde speler in de voedingssector.

The World In Their Hands

Meer weten over onze inspanningen om de impact op het milieu te verminderen? Bezoek onze contactpagina.