Om hoogkwalitatieve ingrediënten te produceren voor de bakkerij-, banket- en chocolade-industrie, koopt Puratos wereldwijd tal van verschillende grondstoffen in. De wereldwijde vraag naar grondstoffen zoals palmolie, cacao, meel en suiker kan onze natuurlijke ecosystemen onder druk zetten en een negatieve impact hebben op de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Bij Puratos geloven we dat verantwoorde inkoop de sleutel is tot ethische handel. En consumenten hebben groot gelijk wanneer ze zich zorgen maken over waar hun voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en hoe het is ingekocht. 

Daarom hebben wij ons voor 100% verbonden tot duurzame bevoorrading en werken we in een open dialoog samen met de mensen in onze toeleveringsketen. We vragen onze leveranciers onze Gedragscode te onderschrijven of hun eigen gedragscode met ons te delen. Voor ons is het van vitaal belang dat doorheen onze toeleverings- en productieketens dezelfde ethische eisen worden gehanteerd.

PalmOLIE

Palmolie is een essentieel ingrediënt in de producten van Puratos. Het geeft onze voedingsmiddelen een uitstekende smaak en een heerlijk aroma, zodat we u de hoogkwalitatieve producten kunnen aanbieden die u verwacht en verdient. We zijn ons er echter van bewust dat niet alle palmolie op duurzame wijze wordt geproduceerd.

Puratos is sinds 2010 lid van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dit betekent dat we ons aan strenge criteria houden en ons ertoe verbonden hebben 100% duurzame palmolie te gebruiken die milieuvriendelijker is en een positieve maatschappelijke en ethische impact heeft. Bovendien werken we samen met onze leveranciers, klanten en andere stakeholders om de duurzame productie van palmolie te versterken.

We verbinden ons tot een duurzame toeleveringsketen voor palmolie die:

 • Vrij is van ontbossing en het gebruik van vuur;
 • De biodiversiteit en wilde dieren en planten beschermt; 
 • Veengebiden in stand houdt: Veen is van enorm belang voor onze planeet, want het dient als koolstofopslag, biedt een waardevolle habitat voor wilde dieren en planen en speelt een rol in waterbeheer; 
 • De bossen beschermt door gebieden met hoge natuurbehoudswaarde en bossen met hoge koolstofvoorraden in stand te houden. Deze bossen bevinden zich in - of bevatten - zeldzame, kwetsbare of bedreigde ecosystemen en zijn van kritiek belang voor lokale gemeenschappen;
 • Zich ethisch gedraagt en de rechten van werkers en lokale gemeenschappen respecteert, in overeenstemming met de internationale principes inzake mensenrechten en ingrediënt geldende lokale wetgeving;
 • De werk- en levensomstandigheden van werkers verbetert dankzij verantwoorde productie en onderwijs- en gezondheidsdiensten;
 • De opname van kleine producenten in onze duurzame palmolietoeleveringsketens bevordert;
 • Beantwoordt aan een hoge standaard inzake transparantie door oliepalmen traceerbaar te maken.

Cacao

De traditionele werkwijze binnen de chocolade-industrie biedt geen duurzame toekomst. Bovendien krijgen boeren veel te weinig betaald voor hun cacao. Dit heeft velen van hen ertoe gedwongen niet langer cacao te produceren en hun plantages over te schakelen op een ander product, of zelfs helemaal uit de landbouw te stappen. In recente jaren heeft de chocolade-industrie het een en ander gedaan om boeren te helpen meer cacao te produceren, maar dit heeft tot nog lagere prijzen geleid.

Cacao-Trace: Een baanbrekende aanpak van duurzame cacaobevoorrading

Het Cacao-Trace programma garandeert dat boeren de best mogelijke prijs krijgen voor hun cacaobonen. Zij ontvangen een goede prijs, plus onze unieke Chocoladebonus van 0,10 euro per kg verkochte chocolade. Door te betalen voor kwaliteit en de Chocoladebonus terug te betalen, delen we de waarde langs de volledige keten, en vooral met cacaoboeren. Door waarde te delen, investeren we in cacaoboeren en hun gemeenschappen en brengen we een impact te weeg die levens verandert.

Onze Cacao-Trace certificering garandeert: 

 • Een beter leven voor boeren dankzij een beter inkomen, betere gezondheid en beter onderwijs;
 • Een betere planeet dankzij de opname van boslandbouw in het programma;
 • Een betere manier van zaken doen; 
 • Een betere mindset bij de consument. 

Door te kiezen voor Cacao-Trace hebben onze klanten en consumenten een directe, positieve impact op de levens van cacaoboeren, terwijl ook de smaak verbetert. Dankzij onze uitgelezen fermentatie-expertise en ons ongeëvenaarde internationale netwerk van verwerkingscentra creëren wij chocolade met een uitmuntende smaak. De superieure smaak van Cacao-Trace chocolade is bevestigd door prestigieuze onderscheidingen zoals de International Award Cocoa of Excellence in Parijs in 2013 en de Highest Auction, Cocoa of Excellence op Chocoa in 2019. Een win-winsituatie voor iedereen!

Fruit

Onderzoek door Taste Tomorrow bevestigt dat consumenten zich meer dan ooit bewust zijn van de achtergrond van hun voeding. In het eerste kwartaal van 2021 hielden we een enquête onder onze klanten waaruit bleek dat 'Close to you' en het concept van een transparante toeleveringsketen meerwaarde boden. 

Het "van-boer-tot-bord" programma van Puratos brengt ons dicht bij de boer (rechtstreeks of via de 1ste bewerking), waardoor we waarde creëren voor de fruitteler (valorisatie van 2de kwaliteit, diversificatie van inkomsten) en voor de lokale gemeenschappen, terwijl we de impact op het milieu verminderen (dankzij water- en bodembeheer).

We kopen producten in van specifieke lokale oorsprong en van specifieke variëteiten om ons te onderscheiden door de smaak, terwijl we tegelijk transparantie bieden aan onze klanten en consumenten

Milieu

Wij streven ernaar een positieve impact op de samenleving te hebben. Daartoe voeren wij plannen uit om CO2-neutraliteit te bereiken, water op verantwoorde wijze te gebruiken en afval te verminderen.

Betere planeet

Hier bij Puratos weten we hoe belangrijk het is om goed voor onze planeet te zorgen. We verminderen, hergebruiken en recycleren zoveel als we kunnen en hebben beloofd om onze bossen en biodiversiteit te helpen behouden. Bovendien streven we ernaar om al onze ingrediënten op verantwoorde wijze in te kopen, om zo een minimale impact op de aarde te garanderen.